Корекційно-розвиваючий навчальний комплекс РЕХАКОМ – це комплексна та досконала система для когнітивної реабілітації людей з обмеженими можливостями, мета якої – покращення продуктивності для всіх типів когнітивних порушень.

Корекційно-розвивальний навчальний комплекс РЕХАКОМ пропонує терапію з урахуванням розладів пацієнта. Доступні двадцять сім модулів комп'ютеризованої терапії, які допоможуть вашим пацієнтам покращити когнітивні функції та компенсаторні навички уваги, пам'яті, виконавчих функцій та зорового поля. Система пропонує дев'ять модулів скринінгу, які допоможуть терапевту вибрати найбільш ефективні терапевтичні модулі.

Завдяки спеціально сконструйованій (простій та ергономічній) настільній панелі відбувається спілкування пацієнта із системою.Модулі

Увага

Уважність

Тренування уважності

Модуль тренує уважність – здатність тимчасово збільшувати та підтримувати інтенсивність уваги. Метою тренінгу настороженості є підвищення внутрішньої пильності задля досягнення повного когнітивного контролю збудження.

Поведінкова реакція

Тренування реакційної поведінки для поодиноких реакцій із множинним вибором на візуальні об'єкти.

Зворотна реакція

Модуль має на меті покращити швидкість і точність реакції на зорові та акустичні подразники. Прості завдання на реакцію використовуються для того, щоб навчити пацієнта реагувати на певні подразники якнайшвидше.

Активное внимание

Пильність

Тренування здатності підтримувати концентрацію та рівень уваги, перебуваючи у стані монотонності (зниження частоти спливаючих об'єктів та менша кількість вибраних реакцій).

Стійка увага

Стійка увага

Тренування здатності підтримувати концентрацію та рівень уваги з високою частотою спливаючих об'єктів та високих вимог до процесу відбору на більш тривалі періоди.

Вибіркова увага

Увага та концентрація

Модуль базується на принципі порівняння зображень. Пацієнт повинен знайти одне зображення у матриці, яке точно відповідає «основному зображенню».

Розділена увага

Розділена увага

Модуль призначений для тренування розділеної уваги. Необхідно спостерігати за кількома об'єктами одночасно, як це часто потрібно у повсякденному житті. Як і машиніст поїзда, пацієнт повинен контролювати кабіну машиніста, регулювати швидкість та реагувати на різні сигнали під час руху.

Розділена увага 2

У модулі пацієнти повинні звертати увагу на кілька зовнішніх спливаючих об'єктів під час керування автомобілем. Вони повинні спостерігати за краєвидом, що проходить перед ними, а також за панеллю приладів автомобіля та диференційовано реагувати на акустичну інформацію.

Координація

Просторова координація 2

Тренування до дев'яти різних просторових перцептивних типів продуктивності. Також задіяно просторову пам'ять.

Просторова координація 3D

Модуль використовується для тренування просторової готовності та уваги. Для цього на екрані з'являється кілька тривимірних об'єктів, які потрібно порівняти з основним об'єктом. Як варіант, 3D-окуляри можна використовувати для створення цього 3D-ефекту.

Двовимірна координація

Модуль «Двовимірна координація» тренує візуально-конструктивні можливості та просторову орієнтацію. Завдання полягає в тому, щоб знайти зображення матриці, яке відповідає «основному зображенню».

Визуальное пространство (пространственные конструкции)

Візуальний простір (просторові конструкції)

Модуль використовують для тренування візуальної реконструкції конкретних зображень. Пацієнт повинен запам'ятати якнайбільше деталей даної картинки. Потім малюнок ділиться кілька частин, як у пазлі. Далі малюнок має бути реконструйований правильно.

Пам'ять

Робоча пам'ять

Це тренування посилює здатність запам'ятовувати інформацію та маніпулювати нею. Концентрація уваги та ігнорування перешкод відіграють важливу роль.

Стратегія тренування пам'яті

Модуль демонструє та тренує навчальні стратегії для покращення запам'ятовування та відтворення інформації.

Память на слова

Цей модуль тренує здатність вивчати та запам'ятовувати слова. На етапі запам'ятовування на екрані з'являється певна кількість слів. Після того, як пацієнт запам'ятав ці слова, відображається конвеєр зі словами, що рухаються вздовж нього. завдання пацієнта-ідентифікувати вивчені слова.

Фігуративна пам'ять

Цей модуль використовується для тренування довготривалої невербальної та вербальної пам'яті (робочої пам'яті). Пацієнт повинен запам'ятати конкретні (пройменовані) об'єкти. Після етапу запам'ятовування слова з'являться так само, як і на конвеєрі. Пацієнт повинен натискати кнопку OK, коли дізнається об'єкт.

Вербальна пам'ять

Модуль спрямовано поліпшення короткочасної пам'яті словесної інформації. Для цього на екрані з'являються історії. Пацієнт має запам'ятати всі деталі історії. Згодом він має їх відтворити на запит програми.

Топологічна пам'ять

Модуль тренує топологічну пам'ять. Як і в грі на згадку, пацієнт повинен запам'ятати положення карт та зображень (наприклад, книг, столових приладів, телевізора, камери тощо) або геометричних фігур.

Фізіономічна пам'ять

Метою модуля є тренування розпізнавання облич. Обличчя демонструються з різних боків, і пацієнт повинен вирішити, чи бачив він цю людину раніше. На вищих рівнях складності потрібно запам'ятовувати додаткову інформацію про людину.

Виконавчі функції

Логічне мислення

Модуль спрямовано вдосконалення логічного мислення (міркування). Пацієнт повинен продовжувати рядки символів, порядок яких базується на логічних зв'язках.

Покупки

Модуль створює навчальне середовище, в якому пацієнт повинен вирішувати завдання, що стосуються повсякденного життя під час покупок у супермаркеті. Метою тренінгу є вдосконалення планування та виконання.

Планування вихідного дня

Це модуль планування щоденних доручень. Метою є вдосконалення виконавчих функцій відповідно до встановлення стратегій планування. "Планування вихідного дня" вимагає базових і, особливо на вищих рівнях складності, складніших когнітивних навичок.

Обчислення

Модуль підтримує пацієнтів у вдосконаленні їх арифметичних навичок. Залежно від типу розлади тренуються основні чи складніші завдання. Також включено розрахунок за допомогою грошей.

Точка зору

Тренування саккадичних рухів очей

Модуль розроблений для пацієнтів із порушеннями зору або геміанопією. Пацієнт повинен натиснути відповідну кнопку реакції, коли фігура з'являється ліворуч або праворуч від центру.

Вивчення та аналіз 2

Модуль служить для відновлення порушень зорового сприйняття та покращує можливості детального аналізу.

Візуально-відновне тренування

Модуль призначений для покращення зорових функцій у пацієнтів із порушеннями зору (наприклад, геміанопія). Протягом наступних місяців після ураження можливе відновлення, і цей модуль заохочує та посилює процес відновлення.

Візуально-моторні можливості

Візуально-моторна координація

Модуль є важливим інструментом для реабілітації пацієнтів із порушеннями візуально-моторної координації. Курсор і диск відображаються на екрані у різних формах та кольорах. Пацієнт повинен перемістити курсор у центр диска за допомогою джойстика.

Скринінги

Уважність

Аналізує тонічну, фазову та внутрішню уважність

Розподілена увага

Аналізує здатність одночасно реагувати на кілька завдань

Вибіркова увага

Аналізує здатність реагувати на відповідні об'єкти та ігнорувати інші

Пошук просторових чисел

Аналізує загальну швидкість пізнавальної функції та побічні ефекти при вирішенні простого завдання візуального пошуку

Робоча пам'ять

Аналізує зорово-просторовий обсяг пам'яті та деякі аспекти робочої пам'яті

Пам'ять на слова

Аналізує здатність до вербального навчання / аспект вербальної пам'яті

Логічне мислення

Аналізує здатність мислити конвергентно образним способом

Кампіметрія

Аналіз поля зору.

Точка зору

Скринінг поля зору у селективних умовах

Переваги

для лікарів

  • Наукова основа. РЕХАКОМ розроблявся нейропсихологами для використання протягом останніх 20 років. І хоча він здається дуже простим і схожим на гру, він досягає глибоким корінням у науку і має клінічно доведену ефективність.
  • Можливість вибрати мову. Програмно-технічний комплекс доступний 27 мовами, тому пацієнти можуть навчатися рідною мовою.
  • Універсальне використання. Процедури охоплюють усі етапи реабілітації. Тренування може початися відразу після отримання травми і продовжуватись протягом усієї реабілітації.
  • Різноманітність модулів для різних типів відхилень. Модулі охоплюють усі когнітивні порушення, включаючи увагу, реакцію, пам'ять та інші керівні функції. Це означає, що кожен вид відхилення можна тренувати цілеспрямовано та окремо.
  • Автоматична адаптивність. Система автоматично адаптується, що означає, що завдання ускладнюватиметься чи ставатиме легше в залежності від продуктивності пацієнта. Це гарантує стабільне поетапне прогресування та знижує ризик демотивації пацієнта.
  • Скринінг. РЕХАКОМ пропонує низку скринінгових модулів для виявлення порушень та рекомендує відповідні когнітивні навчальні модулі. Регулярний скринінг також допоможе відстежити прогрес і отримати детальну звітність.
  • Збільшення тривалості терапії. Виконуйте налаштування терапії за допомогою модулів РЕХАКОМ. Це дозволить вам ефективно співпрацювати зі своїми пацієнтами, і після кількох сеансів вони зможуть працювати самостійно.

Для пацієнта

  • Поліпшення когнітивних функцій. При постійному використанні пацієнт зможе побачити прогрес у покращенні когнітивних функцій. Багато завдань підкріплять стратегію терапевта та максимізують їх відновлення.
  • Індивідуальність. Програмно-технічний комплекс повністю пристосований для пацієнта. Він може працювати зрозумілою мовою та використовувати звичні для користувача ілюстрації.
  • Мотивація пацієнта. Модулі автоматично пристосовуються залежно від прогресу пацієнта. Коли завдання виявляється надто складним, програма автоматично знижує рівень складності, доки він не стане реальним для виконання. Якщо ж навпаки завдання надто прості, програмне забезпечення додасть ускладнення, щоб пацієнт не нудьгував.