Діагностика TORCH інфекцій

ЩО ТАКЕ TORCH ІНФЕКЦІЇ? 

Аналіз на TORCH інфекції передбачає виявлення в крові антитіл до певної групи інфекцій, які можуть бути небезпечні для плода під час вагітності.
TORCH - це абревіатура з перших букв групи інфекцій:

T - Тoxoplasmosis (токсоплазмоз)
O - Оthers (інші інфекції: сифіліс, гепатит В, вітряна віспа, вірус Епштейна-Барр, парвовірус і деякі інші)
R - Rubella (краснуха)
С - Сytomegalovirus (цитомегаловірус - ЦМВ)
H - Нerpes simplex virus (вірус простого герпесу - ВПГ) 

Як правило, у групу TORCH-інфекцій включають лише чотири найбільш небезпечних для плода інфекції: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус і герпес. Решта інфекцій перевіряються згідно з показаннями.
Цими інфекціями заражається велика кількість людей незалежно від статі та віку, проте сам термін "TORCH" використовується стосовно вагітних жінок або тих, які планують вагітність, а також до плоду і немовляти.
У більшості випадків перше інфікування відбувається ще в дитинстві, після якого в організмі виробляється імунітет до перенесеної інфекції.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ TORCH-ІНФЕКЦІЇ? 

Для вагітних небезпечне тільки первинне інфікування безпосередньо перед зачаттям або під час вагітності.
TORCH-інфекції можуть викликати незначні хворобливі симптоми (як, наприклад, при ГРЗ) або проходити взагалі безсимптомно, у той час, як зараження плода під час вагітності може призвести до тяжких наслідків, особливо, якщо інфікування відбулося в першому триместрі, коли активно формуються органи плоду.

НАВІЩО РОБИТИ АНАЛІЗ НА TORCH-ІНФЕКЦІЇ?

Обстеження на TORCH-інфекції допомагає виявити жінок з групи ризику, у яких немає антитіл до таких інфекцій. Якщо антитіла виявлені, то вагітна може не хвилюватися, що вона захворіє, адже імунітет вже виробився і дитині нічого не загрожує.
Якщо антитіл до певної інфекції немає, то лікар повинен розповісти про комплекс профілактичних заходів (наприклад, за відсутності антитіл до краснухи можна зробити щеплення), які допоможуть знизити ризик інфікування.
Крім того, необхідно періодично повторювати аналіз на ті інфекції, до яких не виявлені антитіла, щоб не пропустити первинне зараження під час вагітності.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ДІАГНОСТИКА TORCH-ІНФЕКЦІЇ? 

Діагностику ТОРЧ інфекцій рекомендується проводити ще на стадії планування вагітності, що дозволяє за відсутності антитіл до інфекції заздалегідь вжити необхідних заходів.
Діагностика TORCH-інфекції полягає у визначенні антитіл до групи інфекцій. Антитіла (імуноглобуліни) - це група специфічних білків, які використовуються імунною системою для ідентифікації та нейтралізації чужорідних об'єктів, наприклад, вірусів і бактерій. Міжнародне позначення імуноглобулінів (антитіл) - Ig. Розрізняють п'ять класів імуноглобулінів, які позначаються великою латинською буквою після Ig - IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.
Для діагностики TORCH-інфекції використовуються антитіла IgG і IgM. Вони з'являються на різних стадіях після інфікування і зберігаються в крові різний час, що дозволяє лікарю визначити час зараження, прогнозувати ризики і, за необхідності, призначати лікування.

ЩО ТАКЕ ІМУНОГЛОБУЛІНИ КЛАСУ G (IGG) І M (IGM)? 

Імуноглобуліни G (IgG) складають близько 75% від сироваткових імуноглобулінів і є основними антитілами людини, які забезпечують захист організму у разі вторинного контакту з інфекцією. Вони здатні проникати через плаценту і грають важливу роль у захисті плода від інфекцій.
Антитіла IgG починають синтезуватися при першому контакті з інфекцією (але пізніше ніж антитіла IgM), їх кількість поступово збільшується і зберігається в крові. Рівень IgG може багаторазово змінюватися протягом життя. При повторній дії інфекції антитіла IgG починають швидко вироблятися, що перешкоджає новому зараженню.
Підвищена кількість IgG говорить про наявність імунітету до того чи іншого захворювання.
Виявлення в організмі захисних антитіл IgG до будь-якої з ТОРЧ-інфекцій не є показанням до лікування цієї інфекції.
Імуноглобуліни М (IgM) - це перші антитіла, які виробляються після первинного знайомства організму з інфекцією. Вони починають з'являтися на кілька днів раніше, ніж антитіла класу IgG. Кількість IgМ підвищується протягом перших тижнів після появи захворювання і потім поступово знижується до повного зникнення. Антитіла IgМ змінюють IgG, які забезпечують тривалий захист від інфекцій.
Наявність в організмі антитіл IgМ свідчить про гостру форму захворювання на його початковій стадії.
У деяких випадках антитіла IgМ можуть зберігатися в організмі після первинного зараження досить довгий час. У такому разі для визначення давності зараження використовується тест на авідність IgG.

ЯК ЗРОЗУМІТИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ НА TORCH-ІНФЕКЦІЇ? 

Для інтерпретації результату аналізу необхідно оцінити наявність антитіл IgG і IgM для кожного показника TORCH-інфекції.
Лабораторії можуть визначати наявність антитіл як якісно (в результаті буде вказано, виявлені антитіла чи ні), так і кількісно (результат покаже кількість антитіл - титри). Кількісний аналіз є кращим, оскільки надає лікарю більше інформації. Під час інтерпретації результатів необхідно спиратися на норми тієї лабораторії, де був зроблений аналіз.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВСЕ-ТАКИ СТАЛОСЯ ЗАРАЖЕННЯ ПЕВНОЮ TORCH-ІНФЕКЦІЄЮ? 

Переривати вагітність тільки на підставі інфікування вагітної абсолютно не правильно, адже, по-перше, інфікування матері далеко не завжди супроводжується інфікуванням плода, а по-друге, інфікування плода далеко не завжди призводить до захворювання плода.
Якщо виявилось зараження під час вагітності, щоб упевнитися у відсутності/наявності інфекції у плода, необхідно провести інвазивну пренатальну діагностику, на підставі чого можна визначати подальшу тактику ведення вагітності.